Träningsavgifter

Medlemsavgift:

-100 kr/år och person

Träningsavgift: 

– Träningsavgiftens storlek varierar beroende på vilken grupp man tränar i. 

– Faktura skickas ut via mail

– I träningsavgiften ingår obligatorisk försäkringlicens för gymnasten, samt startavgifter för tävlingsgrupperna.  

Givetvis ordnar vi allt som rör försäkringen för ditt/dina barn eller dig själv.