Styrelsen


Ordförande: Helene Wahlberg

Kassör: Anja Andrén

Sekreterare: Hanna Nilsson

Vice ordförande. Jenny Lantz

Ledamot: Ulf Bohman, Patrik Fjällstedt, Isabel Holmquist

Suppleant: Ida Britzén